Digital disputas: Tom Langerud Holmen

Cand.psychol Tom Langerud Holmen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

The Naturally Occurring Association between Cardiorespiratory Fitness and Cognition in Schizophrenia – Selective Effects, Causal Factors and Mediating Mechanisms

Bildet kan inneholde: mann, hår,

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 12.15-15.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand" eller ved å skrive i chatten under pausen.

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 12.15 (åpner 11.45) den 16.desember

Prøveforelesning

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kognisjon i et livsløpsperspektiv: mekanismer og årsaksforhold

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Forsker Birgitte Fagerlund, The Lundbeck Foundation Center for Clinical Intervention and Neuropsychiatric Schizophrenia Research (CINS), Psykiatrisk Center Glostrup, Danmark

  • Professor Kolbjørn Kallesten Brønnick, Avdeling for folkehelse, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

  • Førsteamanuensis Ylva Østby, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Kristin Gustavson

Veiledere

  • Professor II Jens Egeland, Psykologisk institutt, UiO
  • Postdoktor John Abel Engh, Norsk senter for forskning på mentale lidelser, OUS

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 4. des. 2020 13:58 - Sist endret 27. jan. 2021 14:18