Disputas: Marianne Haugvik

Cand.psychol Marianne Haugvik vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos: 

Tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi (TIB)

En kvalitativ undersøkelse av TIB med barn som opplever vanskelige familieforhold

Bildet kan inneholde: kvinne, lyst hår, briller, smil.

Tid og sted for prøveforelesning

Universitetet i Oslo er for tiden stengt, og disputasen vil derfor bli strømmet direkte via Zoom.
Verten vil moderere det digitale mens disputaslederen moderer disputasen.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Pass på at lyden på din pc fungerer, verten modererer resten.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Karl Henry Jacobsen, Psykologisk Institutt, NTNU

  • Docent Ulf Axberg, Universitetet i Göteborg, Sverige

  • Førsteamanuensis Vibeke Moe, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Marit Råbu

 

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 23. apr. 2020 12:32 - Sist endret 27. jan. 2021 14:19