Disputas: Lisa Evju Hauger

Cand.psychol Lisa Evju Hauger vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Hooked on Hormones

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, smil.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 17.00-20.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 17.00 den 28. mai

Prøveforelesning

Kicking the habit: Treatments to help anabolic steroid users quit

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Ruth I. Wood, Keck School of Medicine, University of Southern California

  • Adjunkt lærer Philip Lindner, PhD, Psykologisk institutt, Stockholms Universitet

  • Førsteamanuensis Jan Stubberud, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Tilmann von Soest

Veiledere

  • Forsker Astrid Bjørnebekk, Oslo Universitetssykehus
  • Forskningsleder Lars Tjelta Westlye, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 18. mai 2020 11:46 - Sist endret 27. jan. 2021 14:19