Disputas: Kristin Alve Glad

Cand.psychol Kristin Alve Glad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Transformed by trauma. A longitudinal study of posttraumatic stress, growth and perceived event centrality among youths and emerging adults after the terrorist attack on Utøya island

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, smil.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 9.00-12-00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 9.00 (åpner 8.30) den 27.august

Prøveforelesning

What are the emotional, cognitive, and social determinants of an individual's response to traumatic events?

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Jane Shakespeare-Finch, School of Psychology and Counselling, Queensland University of Technology, Brisbane

  • Seniorforsker Hans Jakob Bøe, PhD, Forsvarets sanitet, Oslo

  • Førsteamanuensis Helene Amundsen Nissen-Lie, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Vibeke Moe 

Veiledere

  • Forsker Gertrud Sofie Hafstad, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo

  • Førsteamanuensis Nikolai O. Czajkowski, Psykologisk institutt, UiO

  • Professor Grete Dyb, Institutt for klinisk medisin, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 14. aug. 2020 15:45 - Sist endret 25. feb. 2021 12:56