Digital disputas: Lars Roar Frøyland

Master i sosiologi Lars Roar Frøyland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Adolescent Physical Violence: Understanding Societal Trends and Life Outcomes for Perpetrators

Bildet kan inneholde: mann, hår, smil

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 9.15-12.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand" eller ved å skrive i chatten under pausen.

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 9.15 (åpner 8.45) den 17.desember

Prøveforelesning

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Assistant professor Margaretha de Looze, Department of Interdisciplinary Social Science, Utrecht University, The Netherlands

  • Research Fellow Gemma Hammerton, Population Health Sciences, Bristol Medical School, University of Bristol, UK

  • Førsteamanuensis Henrik Natvig, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Lars Tjelta Westlye

Veiledere

  • Professor Tilmann von Soest, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 6. des. 2020 13:37 - Sist endret 27. jan. 2021 14:20