Disputas: Lise Fløvik

Cand.psychol Lise Fløvik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

A healthy change? The impact of organizational changes on the organization’s psychosocial work environment and employee mental health

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, smil.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 14.00-17.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 14.00 (åpner 13.30) den 27.august

Prøveforelesning

An overview of methods to define and measure psychosocial work environment characteristics and consequences for study designs

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Alex Burdorf, Department of Public Health, Erasmus University Rotterdam

  • Professor Magnus Sverke, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

  • Professor Sabine Raeder, Psykologisk institutt, UiO

Disputasleder

Disputasen ledes av settedekan Siri Graff Leknes

Veiledere

  • Forsker Jan Olav Christensen, Statens arbeidsmiljøinstitutt

  • Forskningsdirektør Stein Knardahl, Statens arbeidsmiljøinstitutt

  • Førsteamanuensis Pål Ulleberg, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 14. aug. 2020 15:48 - Sist endret 27. jan. 2021 14:21