Disputas: Nantje Fischer

Master i psykologi Nantje Fischer vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Healthy sexual aging: Sexual activity and satisfaction in older partnered heterosexual adults from four European countries

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, pannelugg, smil.

Foto: Sebastian Håvi

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 9.15-12.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 9.15 (åpner 8.45) den 30.oktober

Prøveforelesning

Maintaining sexual wellbeing in later life: Strategies and consequences in a gendered and cultural perspective.

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Assistant professor Silja Matthiesen, Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie, Universitätsklinikum, Hamburg-Eppendorf, Germany

  • Forsker Thomas Hansen, NOVA, OsloMet, Oslo

  • Førsteamanuensis II Kristin Gustavson, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Lars Tjelta Westlye

Veiledere

  • Professor Bente Træen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 20. okt. 2020 12:37 - Sist endret 27. jan. 2021 14:09