Disputas: Lia Ferschmann

Master i psykologi Lia Ferschmann vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

The psychosocial relevance of longitudinal structural brain development in the transition from childhood to adulthood

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, smil.

Foto: Håkon Grydeland

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 14.00-17.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 14.00 (åpner 13.30) den 3. september

Prøveforelesning

"The impact of early experiences on cognitive functioning in adolescence"

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Anne-Laura Van Harmelen, Education and Child Studies, Leiden University, the Netherlands

  • Assistant professor Sandra Thijssen, PhD, Department of Psychology, Education and Child Studies Erasmus University Rotterdam

  • Førsteamanuensis Nikolai Olavi Czajkowski, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Lars Tjelta Westlye

Veiledere

  • Professor Christian K. Tamnes, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 25. aug. 2020 14:26 - Sist endret 27. jan. 2021 14:22