Disputas: Frøydis Enstad

Master i sosiologi Frøydis Enstad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Alcohol use in adolescence – A longitudinal study of predictors of early and excessive drinking and their association with important life outcome

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, smil.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 09.15-14.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 11 den 27.oktober

Prøveforelesning

Early interventions aimed at reducing alcohol and workrelated problems in adult age with the best empirical support

Prøveforelesningen går live i zoom kl. 9.15

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Seniorforsker Mats Ramstedt, Avdeling for klinisk nevrovitenskap, Karolinska institutet

  • Professor Bente Wold, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen

  • Førsteamanuensis Henrik Natvig, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Kristin Gustavson

Veiledere

  • Professor Tilmann Von Soest, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 14. okt. 2020 17:11 - Sist endret 27. okt. 2020 10:45