Disputas: Ida Stange Bernhardt

Cand.psychol Ida Stange Bernhardt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Bridging the personal and professional domain through reflective practice: How psychotherapists experience their personal qualities to influence their therapeutic work

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, gul, blad, skjønnhet.

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Hva er de virksomme faktorer i psykoterapi? Hva vet vi fra henholdsvis behandlingsteori, kvantitativ og kvalitativ empirisk forskning?

 

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Carsten René Jørgensen, Aarhus Universitet, Danmark

  • Lektor Susanne Lunn, København universitet, Danmark

  • Førsteamanuensis Hanne Strømme, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Siri Gullestad 

Veiledere

  • Førsteamanuensis Marit Råbu, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Helene Nissen-Lie, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Professor II Christian Moltu, Høgskulen på Vestlandet

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 15. jan. 2020 09:12 - Sist endret 15. jan. 2020 09:12