Disputas: Teija MS Anke

Cand.psychol Teija MS Anke vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Bipolar disorder in the perinatal period. Transition to motherhood and mother-infant interactions

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, smil.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 10.15-13.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 10.15 (åpner 9.45) den 4. juni

Prøveforelesning

Does it sometimes take three to tango? The role of the maternal partner for child development when mothers have bipolar disorder

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Susanne Harder, Institutt for Psykologi, København Universitet, Danmark

  • Professor Kaija Puura, Faculty of Medicine and Health Technology, University of Tampere, Finland

  • Professor Krister Fjermestad, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, Norge

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Cato Grønnerød

Veiledere

  • Forsker Dag Vegard Skjelstad, FoU-avdelingen ved Klinikk for Helse og Rus, Vestre Viken HF
  • Dr.Psychol Kari Slinning, RBUP, Helseregion Øst og Sør

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 22. mai 2020 09:32 - Sist endret 25. feb. 2021 12:50