Disputas: Samira Aminihajibashi

Master i psykologi Samira Aminihajibashi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Individual differences in tonic and phasic pupillary indices of cognitive abilities: Preliminary evidence for a task- and state-specific account

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, smil.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 15.00-18.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 15.00 (åpner 14.30) den 29. september

Prøveforelesning

"What role do arousal and effort play during task performance and how is this seen in the eyes?"

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Assistant professor Megan H. Papesh, Department of Psychology, New Mexico State University 

  • Professor Gerit Pfuhl, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø

  • Professor Rolf Reber, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Jan Stubberud

Veiledere

  • Professor Thomas Espeseth, Psykologisk institutt, UiO
  • Professor Bruno Laeng, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 16. sep. 2020 12:57 - Sist endret 27. jan. 2021 14:23