Torske

Sist endret 22. mai 2020 10:39 av Jenny Nordland
Sist endret 22. mai 2020 10:19 av Jenny Nordland
Sist endret 22. mai 2020 10:18 av Jenny Nordland

Autisme hos barn og unge kjennetegnes ved vansker med gjensidig sosialt samspill. Ofte har de i tillegg vansker med å styre og regulere tanker, følelser og handlinger. Disse funksjonene kalles eksekutive funksjoner eller selvstyringsfunksjoner. Ny forskning viser at de autistiske vanskene kan bli bedre ved å trene opp de eksekutive funksjonene.