Omland

Sist endret 26. mai 2020 19:06 av Jenny Birkeland Nordland

Enslige mindreårige flyktninger som har kommet til Norge forsøker å skape et levelig liv i eksil. Hvilke utfordringer møter de, og hvordan er systemet som skal ta vare på dem, tilrettelagt?

Sist endret 27. mai 2020 11:24 av Jenny Birkeland Nordland