Hvordan opplever menn i voldsbehandling far-barn relasjonen?

Det er ofte knyttet stor bekymring til omsorgsevnen hos menn som har brukt vold i parforhold. Allikevel har det vært begrenset med forskning som tar utgangspunkt i hvordan menn med voldsproblemer opplever far-barn relasjonen.

Henning Mohaupt er psykolog ved Alternativ til Vold (ATV) og forsker tilknyttet Kompetansesenteret for rusmiddelforskning (KORFOR) i Helse Vest. I sin doktorgradsavhandling har han intervjuet menn som kommer til behandling ved ATV om hvordan de opplever sin relasjon til et av sine barn.

Funnene viser at fedrene ofte hadde problemer med å forstå sitt barn som et psykologisk subjekt med egne følelser, intensjoner og tanker. Dette var spesielt uttalt når barna avviste far, eller ga uttrykk for sinne og tristhet. Mennene hadde også problemer med å forstå sine egne følelsesmessige reaksjoner i far-barn samspillet. De reflekterte lite over hvordan egne følelser preget samspillet med barnet.

Han fant også at mange av fedrene beskrev vanskelige oppvekstforhold med alkoholproblemer hos foreldre og vold mellom foreldrene som de mest vanlige problemstillinger. Mennene beskrev hvordan negative oppveksterfaringer hadde påvirket deres foreldrestil. De bygget sitt foreldreskap ofte ut ifra hvordan de ikke ønsket å opptre som fedre, men manglet en tydelig modell for hvordan de ville fremme barnets utvikling.

Mange menn beskrev at de støttet likestilling og beskrev sine bidrag i familiens hverdagsliv. De ønsket å være involvert i sine barns liv. Samtidig opptrådde de ofte dominerende og følelsesløs overfor partner og barn.  Funnene viser hvordan omfavnelsen av tradisjonelle maskulinitetsnormer tillot mennene å evaluere vold i sin barndom og sitt farskap som noe positivt.

Mohaupt presenterer i sin avhandling noen forslag for hvordan opplevelsen av å være far kan brukes for å utvikle terapimodeller for menn med voldsproblemer som har et mål om å utvikle omsorgskompetanse og bli tryggere fedre.

 

 

 

Publisert 6. apr. 2020 16:52 - Sist endret 8. apr. 2020 17:42