Voldsbruk i en digital ungdomstid

Livet til ungdom har endret seg markant det siste tiåret, særlig grunnet bruk av digitale medier. Men hvordan påvirker disse endringene forekomsten av vold blant ungdom?

I denne avhandlingen tar Frøyland utgangspunkt i en idé fra tidligere forskning om at unges bruk av digitale medier har ført til at forekomsten av alle typer problematferd har falt de senere år. Ved hjelp av statistiske analyser viser han at voldsbruken blant norske ungdommer gikk kraftig ned i perioden fra 2007 til 2015, en periode som sammenfaller med veksten av bruk i digitale medier. Nedgangen i voldsbruk henger også sammen med en nedgang i alkoholbruk. Videre viser avhandlingen at ungdoms voldsbruk igjen økte i perioden fra 2015 til 2018, noe som henger sammen med økninger i tid brukt på fritids-aktiviteter uten voksenkontroll, i bruk av digitale medier og i bruk av hasj. En mulig tolkning er at smarttelefonen har ført til at unge ikke lenger trenger å være hjemme for å bruke tid foran en skjerm, og at nedgangen vi har sett i problematferd blant ungdom på grunn av mer tid brukt hjemme nå vil snu.

Avhandlingen undersøker også sammenhengen mellom voldsbruk i ungdomstiden og utfall i voksenlivet blant norske gutter. Analysene viser at selv mindre alvorlig voldsbruk som slåssing henger sammen med kortere oppnådd utdanning i voksen alder, svakere tilknytning til arbeidsmarkedet og mer kriminalitet.

Funnene i avhandlingen viser viktigheten av å ta hensyn til helheten i ungdoms liv når man skal forstå endringer på samfunnsnivå, samt at slåssing ikke bør anses som en naturlig og bagatellmessig del av unge gutters oppvekst.
Publisert 4. des. 2020 14:36 - Sist endret 22. aug. 2022 08:36