Tidlig fyll er en indikator for senere problemer

Ungdom som drikker seg beruset i tidlig alder har høyere risiko for å utvikle alkoholrelaterte problemer og problemer knyttet til arbeid og utdanning som voksne. Det viser en ny doktorgradsavhandling ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo.

Det er stipendiat Frøydis Enstad som har undersøkt sammenhengen mellom tidlig alkoholbruk (<15 år) og risiko for alkoholrelaterte problemer, utdanning og arbeid som unge voksne (18-32 år). Norske og australske ungdommer ble fulgt over mange år for å undersøke disse sammenhengene.

 

Risikoen øker også blant de som bare drikker litt

Enstad undersøkte sammenhengen mellom alkoholbruk tidlig i ungdomsårene og risiko for alkoholrelaterte problemer som ung voksen, og fant at både ungdom som drikker litt og de som drikker seg beruset tidlig i ungdomsårene, har større risiko for å utvikle alkoholrelaterte problemer senere.

– Vi var i utgangspunktet ikke overrasket over å finne denne sammenhengen, sier Frøydis Enstad, tidligere stipendiat ved Folkehelseinstituttet.

– Derimot hadde vi ikke forventet at denne sammenhengen holdt seg selv om vi tok hensyn til en rekke andre faktorer som impulsivitet og adferdsproblemer. Det betyr ikke nødvendigvis at vi har etablert noen klar årsakssammenheng, men at sammenhengen er ganske robust, i alle fall i det aldersspennet vi har undersøkt, fra tidlig ungdomsår (14-16 år) til ung voksen (18-25 år).

 

Utdanning og arbeid

Enstad undersøkte også betydningen av å drikke seg full tidlig i ungdomsårene for utdanning og arbeid senere i livet, og fant at tidlig fyll hadde sammenheng med lavere oppnådd utdannelse, lavere inntekt og økt risiko for uførhet og arbeidsledighet. Det å drikke seg full i senere livsfaser var derimot ikke knyttet til slike negative utfall.

- Interessant her var at mens tidlig fyll var forbundet med en rekke negative utfall, så var beruselsesdrikking i 20-årene og i begynnelsen av 30-årene ikke forbundet med lavere utdannelse, lavere inntekt, eller økt risiko for uførhet og arbeidsledighet, sier Enstad. De som drakk seg beruset i disse senere livsfasene hadde til og med noe høyere inntekt og lavere risiko for uførhet, sammenlignet med de som ikke drakk seg beruset. Enstad advarer mot å trekke forhastede konklusjoner om hvorvidt tidlig fyll er en direkte årsak til problemer senere i livet. Tidlig fyll er sannsynligvis en markør for at ungdom har en del ulike utfordringer, som har langtidseffekter.

Publisert 14. okt. 2020 16:20 - Sist endret 14. okt. 2020 16:38