Å bli mamma med bipolar lidelse

Kvinner med bipolar lidelse har økt risiko for sykdomsepisoder, inkludert psykose, i tiden etter fødsel, samtidig som det er en sårbar livsfase for kvinnen, spedbarnet og partner.

I sin doktorgradsavhandling har Teija Anke fulgt 26 kvinner med bipolar lidelse og deres spedbarn fra graviditet til barnet var ett år. 

Den første delstudien viser at kvinner forholder seg ulikt til risikoen for å bli syk etter fødsel, med lav, moderat og høy grad av bekymring. Dette påvirker i sin tur kvinners forberedelser med tanke på å forebygge tilbakefall og negative konsekvenser av sykdomsepisoder. Flere kvinner uttrykker bekymring for hvordan sykdomsepisoder kan påvirke dem som mødre og dermed barna, samt partner. Kvinnene har også spørsmål til hvordan arvelighet og medisinering under graviditet og ved amming kan påvirke barna. Samlet sett beskriver kvinnene at støtte fra partner og øvrig familie, tilgang til spesialiserte helsetjenester, psykologiske strategier og tilrettelegging av daglige rutiner er viktige forebyggende tiltak.

De to andre delstudiene viser vanskeligheter i mor-barn samspill i det første leveåret i gruppen med mødre med bipolar lidelse, sammenlignet med en gruppe med friske mødre og deres spedbarn. Vanskene består av lite positiv affekt, hvor både mor og barn er forsiktige og har problemer med å «finne» hverandre i samspill. Videre opplevde 46 % av kvinnene en sykdomsepisode i løpet av de tre første månedene etter fødsel, og enda flere hadde moderate til alvorlige stemningssymptomer i løpet av det første året.

Avhandlingen bidrar med ny kunnskap om hvilke behov kvinner med bipolar lidelse kan ha i graviditet, ved fødsel, og i barnas første leveår. Den belyser også hvilke kvinner og familier som er spesielt sårbare og har behov for ekstra oppfølging. Funnene som omhandler mor-barn samspill spesifiserer særlig utfordrende områder og kunnskapen kan benyttes til å målrette helsepersonells rådgivning og intervensjoner. Samlet viser avhandlingen at en alvorlig psykisk lidelse som bipolar lidelse representerer spesielle perinatale utfordringer, hvilket underbygger behovet for et helhetlig og tverrfaglig helsetilbud.

Psykologspesialist og stipendiat Teija MS Anke arbeider i Vestre Viken HF, Klinikk for psykisk helse og rus, ved Barn- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Drammen BUP. Studien er finansiert dels av VVs interne forskningsmidler, dels av BUPA.

Publisert 20. mai 2020 09:58 - Sist endret 25. aug. 2022 09:11