Anke

Sist endret 20. mai 2020 10:35 av Jenny Birkeland Nordland
Sist endret 20. mai 2020 10:25 av Jenny Birkeland Nordland
Sist endret 25. aug. 2022 09:11 av lenkeretter@localhost

Kvinner med bipolar lidelse har økt risiko for sykdomsepisoder, inkludert psykose, i tiden etter fødsel, samtidig som det er en sårbar livsfase for kvinnen, spedbarnet og partner.