Disputas: Johanne Tonga

Cand. psychol Johanne Tonga vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. 

Psychosocial interventions for managing depressive symptoms in people with mild cognitive impairment and mild dementia.

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, gul, blad, skjønnhet.

Foto: Gunn B. Pedersen

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: 

Psykososiale intervensjoner for omsorgsgivere/pårørende til personer med demens

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Claudia Rodriguez-Aranda, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø

  • Universitetslektor Anne Ingeborg Berg, PhD, Psykologiska institusjonen, Göteborgs universitet

  • Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Settedekan er Kjetil Sundet

Veiledere

  • Ingun Ulstein, Overlege, Alderspsykiatrisk seksjon , Oslo Universitetssykehus
  • Espen Arnevik,Leder for RusForsk ved Oslo Universitetssykehus
  • Maria Korsnes, Alderpsykiatrisk avdeling , Oslo Universitetssykehus/ Professor II, Psykologisk Institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 7. nov. 2019 12:46 - Sist endret 8. nov. 2019 09:37