Disputas: Line Indrevoll Stänicke

Cand. psychol Line Indrevoll Stänicke vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. 

The punished self, the unknown self, and the harmed self - towards a more nuanced understanding of self-harm in adolescence

 

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, gul, blad, skjønnhet.

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: 

Om behandling av selvskading, hva virker og hva virker ikke? Finnes det evidensbaserte behandlingsmodaliteter som er bedre enn andre, og hvilke faktorer skyldes i så fall dette

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

 • Universitetslektor Carolina Øverlien, PhD

  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet &

  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo

 • Psykolog Sune Bo Hansen, PhD

  Psykiatrisk forskningsenhed, Psykiatrien Region Sjælland, Danmark

 • Professor Ole André Solbakken, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er Marit Råbu

Veiledere

 • Professor Siri Erika Gullestad, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo 
 • Professor Emeritus Hanne Haavind, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 5. des. 2019 13:44 - Sist endret 13. des. 2019 12:28