Disputas: Knut Eiliv Ødegård Øverbye

Cand.psychol Knut Eiliv Ødegård Øverbye vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Charting functional brain development in adolescence with electrophysiology: Links with behavior and cortical structure

Tid og sted for prøveforelesning

Auditorium 2, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Neurodevelopment of Cognitive Control and Implications for Psychopathology

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Sammendrag

 

Bedømmelseskomité

  • Associate professor Cecile D. Ladouceur, University of Pittsburgh, USA

  • Assistant professor Claudia Danielmeier, University of Nottingham, UK

  • Førsteamanuensis Julien Mayor, Psykologisk institutt, UiO

Tredjemedlem Julien Mayor er forhindret fra å delta på disputasen, og professor Eivind Ystrøm ved Psykologisk institutt, er oppnevnt som settemedlem denne dagen. 

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Kjetil Sundet 

 

Veiledere

  • Førsteamanuensis Christian Tamnes, Psykologisk institutt, UiO

  • Professor Rene Huster, Psykologisk institutt, UiO 

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 23. apr. 2019 15:04 - Sist endret 8. mai 2019 11:00