Disputas: Brage Kraft

Cand.psychol Brage Kraft vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

The Interplay between Symptoms, Rumination, Attentional Bias and Control Processes in Depression

Bildet kan inneholde: Ansikt, Hake, Panne, Kollisjonsarbeider.

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: The differential effectiveness of cognitive vs behavioral interventions for depression

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Ernst Koster, Ghent University, Belgia

  • Førsteamanuensis Stian Solem, NTNU, Trondheim

  • Professor Merete Glenne Øie, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Stein Andersson

 

Veiledere

  • Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 4. juni 2019 14:55 - Sist endret 19. juni 2019 13:52