Disputas: Marie Lindebø Knutsen

Cand.psychol Marie Knutsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Understanding change in the treatment of traumatized youth: A study of treatment response and change processes in trauma-focused cognitive behavioral therapy

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Terapeutiske utfordringer knyttet til emosjonelle, kognitive og nevrokognitive endringer hos voksne med PTSD

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor emeritus Carl Göran Svedin, Linköpings universitet, Sverige 

  • Førsteamanuensis Ingunn Skre, Universitetet i Tromsø

  • Professor Nora Sveaass, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Marit Råbu

 

Veiledere

  • Professor Tine Jensen, Psykologisk institutt, UiO
  • Førsteamanuensis Nikolai O. Czajkowski, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 30. apr. 2019 15:01 - Sist endret 15. mai 2019 14:12