Disputas: Anne-Marthe Rustad Indregard

Master i folkehelsevitenskap Anne-Marthe Rustad Indregard vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Emotional dissonance, mental health complains, and sickness absence among employees working with customers and clients

Foto: Marte Smith-Isaksen

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Hvordan håndtere sykefravær som følge av emosjonell dissonans i service-sektoren?

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Sammendrag 

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Fay Giæver, NTNU, Trondheim

  • Professor Åse Marie Hansen, Københavns universitet, Danmark

  • Professor Tilmann von Soest, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Ingela Lundin Kvalem

 

Veiledere

  • Forsker Morten Birkeland Nilsen, Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Førsteamanuensis Pål Ulleberg, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 11. jan. 2019 13:21 - Sist endret 21. jan. 2019 09:40