Disputas: Sigrid Møyner Hohle

Master i psykologi Sigrid Møyner Hohle vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Communicating the future: Dynamic implications of probabilistic climate forecasts

Foto: Simula

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: How to improve communications about climate change and associated uncertainty

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Sammendrag 

Bedømmelseskomité

  • Professor Michaela Wänke, University of Mannheim, Tyskland

  • Professor Wändi Bruine de Bruin, Leeds University Business School, UK

  • Førsteamanuensis Pål Ulleberg, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Anne Inger Helmen Borge

 

Veiledere

  • Professor emeritus Karl Halvor Teigen, Psykologisk institutt, UiO
  • Professor Geir Kirkebøen, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 1. feb. 2019 13:21 - Sist endret 1. apr. 2019 11:23