Disputas: Yngvild B. Haukeland

Cand. psychol Yngvild Haukeland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Siblings of children with chronic disorders: Emotional experiences, family communication, and evaluation of a joint parent-sibling intervention

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, gul, blad, skjønnhet.

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: 

Evidence for the efficacy/effectiveness of family-based interventions for autism and methods for enhancing implementation of these approaches in community and healthcare settings

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Imelda Coyne, School of Nursing and Midwifery, Trinity College Dublin, Ireland

  • Assistant professor Theodore Tomeny, PhD, Department of Psychology, The University of Alabama, USA

  • Førsteamanuensis Sophie Seychelle Havighurst, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Settedekan er Bjørn Rishovd Rund

Veiledere

  • Professor Svein Mossige, Psykologisk institutt, UiO
  • Universitetslektor Torun Marie Vatne, Avdeling for medisinsk adferdsvitenskap, UiO
  • Professor Krister Westlye Fjermestad, Psykologisk Institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 24. okt. 2019 11:53 - Sist endret 5. nov. 2019 11:09