Disputas: Susie Fu

Cand.psychol Susie Fu vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Full recovery in first-episode schizophrenia. Long-term cognitive functioning and functional outcome

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 09.15-10.00

Tittel: Current views on recovery from schizophrenia: Treatments and mechanisms

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Dame Til Wykes, King's College London, UK

  • Professor Kenneth Hugdahl, Universitetet i Bergen

  • Professor II Margarethe Vollrath, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Helene Amundsen Nissen-Lie 

 

Veiledere

  • Professor Anne-Kari Torgalsbøen, Psykologisk institutt, UiO
  • Førsteamanuensis Nikolai O. Czajkowski, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 2. mai 2019 12:16 - Sist endret 15. mai 2019 14:13