Disputas: Eivor Fredriksen

Cand.psychol Eivor Fredriksen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Depressive symptoms in the transition to parenthood: Patterns, processes and child outcomes

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Prevention and treatments for postnatal depression in mothers and fathers

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Philip Hwang, Gøteborgs universitet, Sverige

  • Dr. Rebecca Pearson, University of Bristol, UK

  • Professor Bjørn Rishovd Rund, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Fanny Duckert

 

Veiledere

  • Førsteamanuensis Vibeke Moe, Psykologisk institutt, UiO
  • Professor emeritus Lars Smith, Psykologisk institutt, UiO

  • Professor Tillman von Soest, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 12. mars 2019 14:16 - Sist endret 26. mars 2019 11:34