Er hjernen din eldre enn deg?

Ved hjelp av innovative hjerneavbildningsteknikker og databasert oppmerksomhetsmåling prøver forskere å beregne hjernealder, slik man i flere år allerede har anslått fysisk helse på grunnlag av ulike biologiske mål.

Hjernehelse er et viktig tema i en verden med en aldrende befolkning. I sin doktorgradsavhandling, Identifying markers of brain health and plasticity: A neuroimaging and behavioural study of cognitive aging and cognitive training following stroke, har Geneviève Richard undersøkt to potensielle markører for hjernehelse og kognitiv funksjon hos friske deltagere og pasienter med hjerneslag. Den første baserer seg på hjerneavbildningsmål og maskinlæring for å sammenligne kronologisk alder med såkalt hjernealder alder. I tillegg er tre ulike databaserte oppmerksomhetsmål undersøkt.

Resultatene fra den første og andre studien viser at det lar seg gjøre å beregne hjernealder med høy presisjon basert på ulike kombinasjoner av hjerneavbildningsmål, og at hjernealder er et pålitelig mål selv i en sammensatt gruppe pasienter med hjerneslag i ulike hjerneområder.

Den tredje studien viser at databasert oppmerksomhetsmåling, basert på en spesifikk teori for visuell oppmerksomhet, gir reliable resultater over tid som er sensitive til oppmerksomhetssvikt hos pasienter med hjerneslag. Videre viste resultatene at pasienter med større kognitiv hurtighet hadde mer utbytte av kognitiv trening enn pasienter med lavere hurtighet.

Oppsummert gir resultatene holdepunkt for at modeller for kognitiv helse bør ta i bruk en rekke markører for å oppnå pålitelige mål. Utforsking av ulike markører for hjernehelse er derfor viktig for å kunne utvikle fremtidens individualiserte programmer for forebygging i et folkehelseperspektiv og for behandling av pasienter med hjernesykdommer.

 

Publisert 28. okt. 2019 13:05 - Sist endret 28. okt. 2019 13:07