Du kan tenke deg ut av depresjonen

Men da må du ta kontroll. Å velge å la negative tanker ligge kan hjelpe deg ut av depresjonen. Oppturen begynner med denne artikkelen.

– Hvis du opplever at tankene dine trekker deg ned, at du grubler veldig mye, kan det hjelpe å få bedre kontroll over tankemønsteret, sier stipendiat Brage Kraft ved Forskningsgruppe for klinisk nevrovitenskap ved Psykologisk institutt, UiO.

Tidligere forskning har vist at depresjon henger sammen med overdreven grubling, redusert kontroll over tankene og en hang til negativt fokus. Studien til Kraft viser at det er samspillet mellom disse faktorene som bidrar til det negative tankemønstret ved depresjon.  

Ta styringen

– Når man opplever depresjon tar de negative tankene over styringen og hjernen klarer i mindre grad å styre fokuset over på det som er positivt. Mange isolerer seg og begynner å gruble - dvs. forsøker å «tenke seg ut av» depresjonen. Det er samspillet mellom disse prosessene som opprettholder depresjonen, understreker Kraft.

Doktoravhandlingen viser at det ikke hjelper å presse vekk eller «fortrenge» de negative tankene, såkalt overkontroll, ei heller hjelper det å fortape seg i de negative tankene (underkontroll).

–  Legg merke til når du blir opphengt i negative tanker. Da er fokuset ofte vendt innover og tankene «går i ring». La ikke de negative tankene ta kontrollen over deg - la de heller være i fred. Forsøk å styre fokuset vennlig, men bestemt, tilbake på det du gjorde før du ble opphengt i de negative tankene, råder Kraft.

Kan få hjelp

601 tidligere deprimerte og friske personer ble undersøkt med ulike nevropsykologiske tester og spørreskjemaer. Studien undersøkte også om øvelser via et dataprogram kunne hjelpe folk å dreie fokuset vekk fra det som er negativt.

– Vi så at forsøkspersonene som øvde seg på dette ble mer interessert i å være sosialt aktive. Noe som igjen økte motstandsdyktigheten mot depressive tanker. Å være sosial gjør det trolig lettere å vende fokuset utover og la de negative tankene ligge, sier Kraft.

Tilpasse behandlingen

Avhandlingen hans viser at depressive symptomer opprettholdes av et komplekst samspill mellom ulike kognitive og emosjonelle prosesser. Videre forskning vil forhåpentligvis avklare om dette samspillet er forskjellig hos ulike personer.

– Noen pasienter sliter kanskje mer med underkontroll over tankene sine. Disse personene vil muligens ha nytte av kognitiv trening som et tillegg til vanlig depresjonsbehandling. Andre pasienter kan ha mer nytte av å være mer sosiale. Begge deler kan tenkes å være gode behandlingstiltak som gir bedre kontroll over depressive tanker.

– I fremtiden vil vi trolig kunne identifisere hvilke pasienter som bør få hvilken type tiltak, forklarer forskeren.

Avhandlingen til Brage Kraft består av tre separate studier, som alle er publiserte i internasjonale tidsskrifter. Studien er finansiert av Psykologisk institutt og Forskningsrådet.

 

Publisert 4. juni 2019 14:33 - Sist endret 19. juni 2019 13:54