Søsken som pårørende-Hva trenger de?

Søsken som er pårørende til barn med funksjonsnedsettelser har en økt risiko for å utvikle psykiske helseplager sammenlignet med søsken til funksjonsfriske barn. Pårørende søsken har derfor behov for informasjon og støtte. Foreldre utgjør barns viktigste kilde til sosial og emosjonell støtte, og forskning viser at hvordan foreldre og barn kommuniserer har betydning for den psykiske helsen til søsken.

Samtidig har helsepersonell plikt til å ivareta behovene til barn som er pårørende til barn med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelse (Helsepersonelloven, §10a). Per i dag finnes det imidlertid ingen evidensbaserte tiltak for søsken som pårørende. Denne studien har undersøkt søskens opplevelser og evaluert et nytt støttegruppetiltak, «SIBS», som har som formål å styrke kommunikasjonen mellom foreldre og søsken. Studien er således et bidrag til å utvikle tiltak for søsken som pårørende.

Vi fant at søsken har sammensatte erfaringer som innebærer både positive og negative følelser, og at mange ofte håndterer disse alene. Videre prøvde vi ut «SIBS»-grupper med 99 søsken til barn med ulike typer funksjonsnedsettelser og deres foreldre. Resultatene viste bedret psykologisk tilpasning og diagnosekunnskap hos søsken og bedret foreldre-barn kommunikasjon fra før gruppen til seks måneder etter. Både søsken og foreldre rapporterte høy brukerfornøydhet og syntes det var nyttig og meningsfylt å delta i «SIBS». Funnene viser at «SIBS» er et lovende tiltak for søsken som pårørende.

Studien bidrar med økt kunnskap om hvordan man kan møte behovene til søsken som pårørende og slik redusere risikoen for at denne gruppen av barn og unge utvikler psykiske helseplager.

 

Publisert 23. okt. 2019 14:37 - Sist endret 23. okt. 2019 14:40