Fu

Sist endret 15. mai 2019 14:13 av Svein Harald Milde

Tilfriskning fra schizofreni er mulig å oppnå, men veien dit er ikke lik for alle pasienter. Behandling bør skreddersys den enkelte pasient, og ta høyde for pasientens styrker og begrensninger.

Sist endret 2. mai 2019 11:04 av Sverre Andreas Sydnes Gustavsen