Fødselsdepresjon kan overføres til partner

Både mødre og fedre kan «smitte hverandre» med sine depressive plager når de blir foreldre. Fødselsdepresjon hos kvinner begynner ofte i svangerskapet, mens fedrene er mest sårbare rett etter fødselen.

– Fødselsdepresjon hos kvinner er jo velkjent, men vi ville undersøke om pappaene også er disponerte, fordi vi vet for lite om menns depressive plager når de blir fedre. Dessuten ville vi se om plagene til både mor og far påvirker barnas utvikling på noen måte, sier stipendiat ved Psykologisk institutt, UiO, Eivor Fredriksen.

Hun har tatt doktorgrad på fødselsdepresjon. Fødselsdepresjon er en sekkebetegnelse som rommer ulike former for depressive plager i tiden rundt fødsel. Både mødre og fedre kan oppleve depressive plager når de blir foreldre, og for mange starter vanskene allerede i graviditeten.

I doktoravhandlingen har Fredriksen studert mammaenes og pappaenes fødselsdepresjon, samt om dette innvirker på barna.

Ved siden av at fødselsdepresjon «smitter» mellom partnere og når fedre er spesielt utsatte, viser studien hennes at partnere som er usikre på forholdet er mer mottakelige for fødselsdepresjon og har større sjanser for å utvikle egne depresjonsplager enn partnere i trygge og stabile relasjoner.

Fredriksen har også undersøkt om depressive plager i graviditeten og gjennom det første leveåret henger sammen med barnas utvikling. Hun fant ingen sammenheng mellom mammaenes og pappaenes depresjonsplager og barnets generelle kognitive utvikling. Til gjengjeld var fedrenes plager forbundet med noe forsinket språkutvikling hos barna og mødrenes plager knyttet til problemer med uro, oppmerksomhet og regulering av følelser hos barna, da de var 18 måneder gamle.

I denne studien ble det brukt data fra rundt 1000 gravide mødre og fedre som ble fulgt tett gjennom svangerskapet til barnet var halvannet år. Avhandlingen hennes viser at rundt 4% av mødrene hovedsakelig er plaget med fødselsdepresjon i svangerskapet, mens hos 2 % av mødrene oppstår plagene etter fødsel, for så å avta i løpet av spedbarnsåret. Vanligst er det imidlertid å ha moderate depressive plager som varer gjennom hele perioden. Dette gjaldt om lag 10 % av mødrene i studien.

– Kunnskapen er viktig, for å kunne bistå kvinner og menn med depressive problemer tidlig nok, understreker Fredriksen.

Publisert 12. mars 2019 14:01 - Sist endret 26. mars 2019 11:33