Disputas: Kjersti Mæhlum Walle

Master i psykologi Kjersti Mæhlum Walle vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Attentional resources in unilateral spatial neglect  

Foto: Eva Mæhlum

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Visual and attentional discrimination after cortical lesion: Agnosia, Prosopagnosia, Hemianopia and Neglect

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Sammendrag 

Bedømmelseskomité

  • Professor Ian H. Robertson, Trinity College Dublin, Irland

  • Assistant professor Lorella Battelli, Harvard University, USA

  • Professor Kjetil Søren Sundet, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Nikolai Olavi Czajkowski

 

Veiledere

  • Professor Bruno Laeng, Psykologisk institutt, UiO
  • Førsteamanuensis Frank Becker, Institutt for klinisk medisin, UiO
  • Jan Egil Nordvik, Sunnaas Sykehus, Nesodden

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 24. okt. 2018 16:48 - Sist endret 7. nov. 2018 13:50