Sammenheng mellom psykososiale faktorer, søvn og fysiske plager

Master i psykologi Jolien Vleeshouwers vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Psychological and social work factors as contributors to sleep problems and number of musculoskeletal complaints

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Mediation analyses in applied epidemiological research - a critical appraisal of pros and cons

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Torbjörn Åkerstedt, Stockholms Universitet, Sverige

  • Professor Jens Peter Bonde, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Danmark

  • Professor Silje Endresen Reme, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Knut Inge Fostervold

 

Veiledere

  • Forsker Jan Olav Christensen, Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Professor Olav Vassend, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 1. juni 2018 09:54 - Sist endret 15. juni 2018 10:22