Har utforsket detaljer og helhet i småbarnsfamiliers dagligliv

Cand.polit i pedagogikk Anita Sundnes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Utvikling gjennom sosial deltakelse i et tilrettelagt dagligliv: En teoretisk og metodisk tilnærming til studiet av barn i alderen 0-3 år

Foto: Sonja Balci

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: En oversikt over forskning om foreldres syn på barneoppdragelse med vekt på kulturelle perspektiver

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Karin Zetterqvist Nelson, Linköpings Universitet, Sverige

  • Professor Lars-Christer Hydén, Linköpings Universitet, Sverige

  • Førsteamanuensis Marit Råbu, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Bjørn Rishovd Rund

 

Veiledere

  • Professor Agnes Andenæs, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 10. aug. 2018 12:35 - Sist endret 13. aug. 2018 13:26