Forebygging reduserer symptomer på angst og depresjon hos skolebarn

Cand.psychol Kristin Martinsen, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Prevention of anxiety and depression in children – The development and testing of a new transdiagnostic EMOTION intervention

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Cost-effective and practical methods to deliver programs to young people to prevent the onset of mental disorder: Challenges and opportunities

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Ron Rapee, Macquarie University, Australia

  • Professor Silvia Schneider, Ruhr-Universität, Tyskland

  • Førsteamanuensis Krister Fjermestad, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Kjetil Sundet

 

Veiledere

  • Hovedveileder: Trine Waaktaar, Psykologisk institutt, UiO
  • Biveileder: Simon Peter Neumer, R-Bup Øst og Sør

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 1. mars 2018 10:48 - Sist endret 5. nov. 2018 23:06