Hvordan hjelper terapi menn som bruker vold i familien?

Cand.psychol Bente Lømo vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Alliance formation and change in psychotherapy with men perpetrating violence against their female partner

Fotograf: Ingar Sørensen

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Discuss the research literature in relation to the potential suitability of psychotherapeutic approaches for addressing intimate partner violence (IPV) in the context of problematic substance use

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor John Devaney, University of Edinburgh, Scotland

  • Professor Anna Madill, University of Leeds, UK

  • Professor Nora Sveaass, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av professor Agnes Andenæs 

 

Veiledere

  • Professor emeritus Odd Arne Tjersland, Psykologisk institutt, UiO
  • Professor emerita Hanne Haavind, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 29. mai 2018 10:52 - Sist endret 7. juni 2018 09:49