Språk og følelser hos barn

Cand.psychol Siri Helland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Longitudinal associations between language difficulties and internalizing problems   

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Discuss how epidemiological studies can contribute to the understanding and treatment of social and emotional developmental problems

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Bedømmelseskomité

  • Postdok Minna Torppa, University of Jyväskylä, Finland

  • Professor Karl Henry Jacobsen, NTNU, Trondheim

  • Professor Francisco Pons, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Tilmann von Soest

 

Veiledere

  • Kristin Gustavson, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis II ved Psykologisk institutt, UiO
  • Professor Espen Røysamb, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 21. sep. 2018 13:09 - Sist endret 27. sep. 2018 09:54