Disputas: Carl Fredrik Eliassen

Cand.psychol Carl Fredrik Eliassen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Mild cognitive impairment: Neuropsychological associations with biomarkers

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: The effect of cognitive reserve in brain diseases: findings and mechanism(s).

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Sammendrag 

Bedømmelseskomité

  • Professor emeritus Ove Almkvist, Stockholms Universitet, Sverige
  • Professor Kolbjørn Brønnick, Universitetet i Stavanger
  • Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Kjetil Sundet

 

Veiledere

  • Professor Erik Hessen, Psykologisk institutt, UiO
  • Professor emeritus Ivar Reinvang, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 12. nov. 2018 15:19 - Sist endret 26. nov. 2018 14:22