Hva kjennetegner terapi med varig effekt?

Cand.psychol Vidar Blokhus Ekroll, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Pathways towards different long-term outcomes after psychotherapy -An explorative mixed methods project

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Hva er effekten av langtids psykoterapi?

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Elisabeth Schanche, Universitetet i Bergen

  • Lektor Stig Bernt Poulsen, Københavns Universitet, Danmark

  • Førsteamanuensis Henning Bang, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Siri Gullestad

 

Veiledere

  • Hovedveileder: Professor Michael Helge Rønnestad, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 19. mars 2018 12:28 - Sist endret 9. jan. 2020 14:11