ADHD i tidlig barndom og genetisk risiko

Master i psykologi Espen Moen Eilertsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

The effect of prenatal alcohol consumption and depression on offspring ADHD symptoms: A study of genetic and environmental intergenerational transmission

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Mechanisms responsible for differential trajectories of ADHD over the life course

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Anita Thapar, Cardiff University School of Medicine, UK

  • Professor Lars Wichstrøm, NTNU, Trondheim

  • Førsteamanuensis Thomas Espeseth, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Annika Melinder

 

Veiledere

  • Professor Eivind Ystrøm, Psykologisk institutt, UiO
  • Ted Reichborn-Kjennerud, Folkehelseinstituttet 
  • Line C. Gjerde, Folkehelseinstituttet

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 17. aug. 2018 11:03 - Sist endret 17. aug. 2018 13:07