Betydningen av tidlig sykdomsforløp i bipolar lidelse

Cand.psychol Christine Demmo vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Neurocognitive Functioning, Clinical Course and Functional Outcome in The Early Phase of Bipolar I Disorder: A Prospective Longitudinal Study   

Foto: Marianne Demmo

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: The interplay between cognition and affective symptoms, and the impact on functioning in bipolar disorder

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Bedømmelseskomité

  • Forskningslektor Maj Vinberg, Københavns universitet, Danmark

  • Professor Anders Lund, Universitetet i Bergen

  • Professor Siri Leknes, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Bjørn Rishovd Rund

 

Veiledere

  • Førsteamanuensis Torill Ueland, Psykologisk institutt, UiO
  • Postdok Trine Vik Lagerberg, Norsk senter for forskning på mentale lidelser, UiO
  • Professor Ingrid Melle, Institutt for klinisk medisin, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 11. okt. 2018 10:03 - Sist endret 11. okt. 2018 10:06