Kamera avdekker oppmerksomhets-ressurser hos slagpasienter

Mange slagpasienter opplever visuelle oppmerksomhetsvansker, blant annet i form av unilateralt neglekt. I sin doktorgradsavhandling viser Kjersti Mæhlum Walle hvordan tilgjengelige oppmerksomhets-ressurser kan ha avgjørende betydning for neglekt-pasienter. 

Unilateralt neglekt er en tilstand som kjennetegnes ved at pasienten ikke oppfatter eller responderer på informasjon fra bestemte deler av rommet. Klassiske eksempler som illustrerer neglekt, er pasienten som kun spiser mat fra den ene siden av tallerkenen, eller grer håret kun på den ene siden av hodet, som om den andre siden ikke eksisterte. - Det er ikke skader på selve synssystemet som fører til neglekt, men skader på hjernens oppmerksomhets-mekanismer, understreker Walle.

Ved hjelp av øyebevegelses-kamera har Walle utforsket slagpasienters bruk av oppmerksomhets-ressurser i tillegg til deres evne til å rette oppmerksomheten mot bestemte deler av rommet (dette gir indikasjoner om neglekt).

- Videoopptak av pupill-responser og øyebevegelser kan informere om flere aspekter ved oppmerksomhetsfunksjon. Pupillens størrelse gir for eksempel et sensitivt mål på pågående kognitivt arbeid, og ble benyttet til å undersøke slagpasienters evne til å hente opp og allokere oppmerksomhets-ressurser for å mestre oppgaven, forklarer Walle.

Tre ulike mål reflekterte ressursutnyttelse, og neglekt-pasienter viste tydelig redusert funksjon på samtlige mål. Hjerneslag (uten neglekt) viste seg også å ha innvirkning på disse målene, men to av tre mål viste betydelig større grad av dysfunksjon hos neglekt-pasienter enn hos slagpasienter uten neglekt.

- Dette viser at neglekt-syndromet ikke bare innebærer redusert oppmerksomhet mot den ene eller andre siden av rommet, men også generelle mekanismer som regulerer grad av oppmerksomhet. Når det visuelle bildet blir mer komplekst klarer ikke neglekt-pasienter å intensivere oppmerksomheten slik at de får med seg det som kreves for å mestre oppgaven.

Evnen til å intensivere oppmerksomhet ser ut til å ha betydning for hvor i rommet vi retter oppmerksomheten. Dette er et viktig poeng da det kan utnyttes i rehabiliteringen til neglekt-pasienter. Trening av intensiv oppmerksomhet kan hjelpe pasientene til å vende oppmerksomheten mot den siden de vanligvis ignorerer.

-Det er viktig at vi utforsker hvordan ulike symptomer opptrer i sammenheng fordi forskjellige mekanismer i hjernen kan påvirke hverandres funksjon. En skade i ett system kan påvirke funksjonen i et annet system. Kunnskap om hvordan oppmerksomhet fungerer er avgjørende for å utvikle målrettet behandling av de bestemte mekanismene involvert i oppmerksomhetsforstyrrelser.

Publisert 24. okt. 2018 15:08 - Sist endret 25. okt. 2018 09:56