Gode resultater for ny angstterapi

Rykende fersk norsk forskning gir håp for behandling av personer med sammensatte angstlidelser.

Angst og depresjon er blant de mest utbredte psykiske lidelsene. Mer enn hver tiende person har til enhver tid en angstlidelse, ifølge Folkehelseinstituttet, men hvilken behandlingsform som virker best mot angst er uklart. 

Stipendiat Sverre Urnes Johnson ved Psykologisk institutt og Modum Bad har forsket på effekten av behandlingsmetoden Metakognitiv terapi (MKT) og viser i sin nye doktoravhandling at behandlingen har god effekt på sammensatte angstlidelser sammenlignet med dagens best dokumenterte behandling

– MKT er en moderne behandlingsform, som tar tak i fellestrekk mellom diagnoser, og egner seg derfor godt til behandling av sammensatte angstlidelser, hevder Johnson.

Johnson og kollegaene målte også terapiprosessene og hvordan angsten opplevdes i terapi ukentlig. Ved hjelp av disse hyppige målingene kunne de skille mellom pasienter; hvordan noen var forskjellige fra andre pasienter, samt om det å utfordre negative tanker og metakognisjoner gjør en forskjell for pasienten fra gang til gang, altså pasientens utvikling i løpet av terapien.

– En psykolog som klarer å hjelpe en pasient til å tro mindre på negative tanker eller å bli mindre fastlåst i negative tanker under en terapitime, kan forvente at angsten har blitt redusert i den neste timen den påfølgende uken, sier Johnson.

Avhandlingen hans består av tre separate studier, som alle er publisert i internasjonale tidsskrifter. Doktorarbeidet er finansiert ved prosjekt dobbeltkompetanse ved Psykologisk institutt og Modum Bad.

Publisert 20. des. 2017 15:03 - Sist endret 19. aug. 2022 11:33