Språk og følelser hos barn

Barn med språkvansker har større sannsynlighet enn andre for å utvikle emosjonelle vansker som angst og depresjon, og motsatt. Det viser en ny doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo.

Det er forsker Siri Saugestad Helland som har undersøkt forbindelsen mellom vansker med språk og følelser i en ny doktorgradsavhandling. Informasjon fra over 100 000 mødre ble brukt i undersøkelsen. Det er første gang sammenhengen er blitt undersøkt i et såpass stort befolkningsbasert utvalg.

Emosjonelle vansker hos jenter

Forskeren undersøkte sammenhengen mellom språkvansker og emosjonelle vansker over tid, og fant både at barn med språkvansker har større sannsynlighet for å utvikle emosjonelle vansker og barn med emosjonelle vansker kan utvikle språkvansker.

- Spesielt fant vi at jenter med emosjonelle vansker før de begynte på skolen hadde tre ganger så stor sannsynlighet for å henge etter i språkutviklingen i tredje klasse, sammenlignet med jenter uten emosjonelle vansker før skolestart, sier Siri Saugestad Helland.

Gener og miljø

Sammenhengen mellom språkvansker før skolestart og senere emosjonelle vansker kunne til dels forklares ved at barna hadde vansker med emosjonsregulering eller deltagelse i sosiale sammenhenger. Videre viste resultatene at sammenhengen mellom vansker i disse områdene over tid i stor grad kunne forklares av gener og miljø som er felles for søsken i en familie.

- Det store datamaterialet gjorde også at vi hadde mulighet til å undersøke sammenhengene for søsken, noe som ikke er blitt gjort tidligere for disse vanskene. Dette gir oss viktig informasjon om årsaksforklaringer ligger i barnets skole-, barnehage- og vennemiljø, som til dels er ulikt for søsken, eller i barnets hjemmemiljø og genetikk, som er mer felles for søsken.

Kunnskapsdeling viktig

Pedagoger og logopeder i barnehage og skole har ofte best kunnskap om språk og språkvansker, mens psykologer og helsesøstre har mer kompetanse på emosjonelle vansker. Resultatene i avhandlingen peker mot at det kan være nyttig å bygge kunnskap om språk og emosjoner på tvers av disse fagområdene.

Disputasen er 5. oktober på Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, avhandlingen heter «Longitudinal associations between language difficutlies and internalizing problems»

Publisert 21. sep. 2018 10:09 - Sist endret 21. sep. 2018 10:30