Nyliberalismen former oss som mennesker og utfordrer velferdsstaten

Master i psykologi Salman Türken vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Explorations of neoliberal influence on subjectivity in Norwegian and Turkish societies

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 10.januar, Auditorium 2, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: The contribution of critical social psychology to a contemporary social issue

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Athanasios Marvakis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

  • Professor Carolyn Kagan, Research Institute for Health and Social Change, UK

  • Professor Francisco Pons, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Leder av disputasen er professor Roald Bjørklund

Veiledere

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 27. des. 2016 14:13 - Sist endret 3. jan. 2017 12:24