Kognitiv trening kan gjenvinne mestring og kontroll

Cand.psychol Sveinung Tornås ved Sunnaas sykehus, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Goal Management Training combined with external cueing and an emotional regulation module in the chronic phase of acquired brain injury. A randomized controlled trail

Bilde av Solveig Lægreid Hauger

Tid og sted for prøveforelesning

Auditorium 3, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Errorless Learning in ABI – the Value and the Difficulties

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Donald T. Stuss, University of Toronto, USA
  • Professor Roy P. C. Kessels, Radboud University Nijmegen, Nederland
  • Førsteamanuensis Siri Leknes, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Stein Andersson

 

Veiledere

  • Hovedveileder: Anne-Kristine Schanke, Sunnaas sykehus, Psykologisk institutt, UiO
  • Biveileder: Marianne Løvstad, Sunnaas sykehus, Psykologisk institutt, UiO
  • Biveileder: Jan Stubberud, Lovisenberg sykehus, Psykologisk institutt, UiO
  • Biveileder: Anne-Kristin Solbakk, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 17. nov. 2017 11:05 - Sist endret 17. nov. 2017 11:05