Barn med cerebral parese bør tilbys kognitiv undersøkelse

Cand. psychol Kristine Stadskleiv ved Psykologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

The relationship between language, expressive abilities and executive functioning in children with speech and motor impairment

Tid og sted for prøveforelesning

Auditorium 3, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: How to conduct cognitive assessment of people with physical limitations - the challenges of adopting and creating valid neuropsychological tests

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Professor Jaap J. van der Meere, University of Groningen, Nederland
  • Associate professor Manon Robillard, Laurentian University, Canada
  • Professor Kjetil Søren Sundet, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av dekan Nils-Henrik M. von der Fehr

Veileder(e)

  • Hovedveileder: Professor Stephen von Tetzchner, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Biveileder: Førsteamanuensis Reidun Birgitta Jahnsen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 6. juni 2017 11:30 - Sist endret 5. nov. 2018 23:06